Co to są Skarby szkatułkowe?

Wśród nadsyłanych zgłoszeń zdarzają się Skarby, które „zawierają” w sobie kolejne Skarby. Zdarza się tak bardzo często. Dlatego warto ich szukać. Przykład poniżej. Zgłoszony został winobluszcz pokrywający ścianę wnętrza krajobrazowego, jakim jest podwórko przy ul. Peowiaków:

Widok ogólny na cały róg podwórka przy Peowiaków 10. Kamienica od ulicy i lewa oficyna mją dwa piętra. Brama w rogu. Oficyna widoczna na wprost obrośnięta winobluszczem. Pnącze rozprzestrzenia się z widocznej pod ostrym kątem tylnej ściany oficyny. Zaczyna wypełniać przestrzenie między oknami i sięgać ściany kamienicy nad bramą.

Ale jednocześnie ta sama roślina widoczna z daleka na dwóch ścianach tworzy akcent widokowy w krajobrazie ulicy Zesłańców Sybiru.

Widok z ul. Zesłańców Sybiru na oficynę kamienicy w podwórku przy Peowiaków 10 obrośniętą częściowo bluszczem od podwórka i całkowicie od tyłu.

Fizycznie rzecz biorąc, jest to ten sam winobluszcz. Ale z krajobrazowego punktu widzenia są to dwa odrębne obiekty. Można więc powiedzieć, że mamy tu Skarb w Skarbie – jak opowieści szkatułkowe w „Baśniach 1000 i jednej nocy” albo jak matrioszki.

Dzieje się tak, ponieważ przestrzeń tworzą relacje. Przestrzeń wypełniają fizyczne obiekty, ale ich odbiorem rządzą relacje. Te same obiekty grają różne role w przestrzeni, występują w różnych scenach. Na przykład to samo drzewo jest czymś innym, kiedy stoimy w jego cieniu, a czymś innym, kiedy widoczne z dala zamyka oś widokową. Podobnie na jakimś terenie, który uznajemy za cenny, można być może znaleźć mniejsze miejsca czy obiekty, które można wyróżnić jako osobne Skarby. Wniosek jest taki, że widok obrośniętego winobluszczem szczytu kamienicy można wciąż zgłosić jako odrębny Skarb i np. wśród pagórków obszaru chronionego krajobrazu doliny Ciemięgi też można wskazać swoje ulubione widoki czy ścieżki. To samo dotyczy każdego kolejnego zgłoszenia. To, że ktoś zgłosił jakieś większe miejsce nie znaczy, że hurtowo znalazł wszystkie Skarby związane z tym miejscem. Warto szukać dalej.

Zapraszamy do poszukiwań!

Organizatorzy