Geograficzne podsumowanie Skarbów 2019

Geograficzne podsumowanie Skarbów 2019. Zgłoszeń było ich 62. Z nich 23 (37%) wypada na granicach lub obrzeżach dzielnic, co jest ciekawym, bo niezamierzonym zjawiskiem:
❤️ Śródmieście – 12
❤️ Rury – 9
❤️ Stare Miasto – 4
❤️ Sławin – 4 (w tym jedna lokalizacja zastrzeżona)
❤️ Czuby Północne – 4
❤️ Czechów Południowy – 3
❤️ Wieniawa – 3
❤️ Czuby Południowe – 3
❤️ Węglin Południowy – 2
❤️ Konstantynów – 2
❤️ Za Cukrownią – 2
❤️ Kośminek – 2 (1 na spółkę z Za Cukrownią)
❤️ Zemborzyce – 1
❤️ Sławinek – 1
❤️ Węglin Północny – 1
❤️ Ponikwoda – 1
❤️ Bronowice – 1
❤️ Abramowice – 1
❤️ 🤨 Czechów Północny – 1 (na spółkę z Południowym)
❤️ 🤨 Wrotków – 1 (na spółkę z Zemborzycami)
🤨 Kalinowszczyzna – 0
🤨 Głusk – 0
🤨 Felin – 0
🤨 Hajdów-Zadębie – 0
🤨 Tatary – 0
🤨 Szerokie – 0
🤨 Dziesiąta – 0
5 Skarbów jest zaznaczonych na mapie na Zalewie, ponieważ nie mają swojej lokalizacji. Jedna z nich jest zastrzeżona, ale istnieje na Sławinie, więc została uwzględniona w spisie. Pozostałe dotyczą całego Lublina lub mają uniwersalny charakter. Są to:
💎 akcja „Posprzątajmy Lublin!”
💎 zabawy dzieci w „Rezerwatach dzikich dzieci”
💎 relikty starych ulicznych zdrojów
💎 przyjazne komunikaty o niekoszeniu trawników
Mapa Skarbów