Informacja o rzadszym koszeniu trawników

Zgłoszenie zostało zakwalifikowane jako komunikat zwracający uwagę, że niektóre trawniki są koszone rzadziej niż normalnie. Komunikat zwraca uwagę przechodniów i kierowców na specjalne powody tej zmiany (sygnalizowane wizerunkiem pszczoły i cytatem z „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza: „Lublin nad łąką przysiadł”). Przede wszystkim jednak wyjaśnia ewentualne wątpliwości mieszkańców przyzwyczajonych do częstego koszenia trawników, że wyższa trawa jest efektem zamierzonym a nie wynikiem zaniedbania. Warto dostrzec ten komunikat w kontekście ogólnej zmiany dotychczasowych zwyczajów utrzymywania miejskich trawników, które sprowadzało się do ich wielokrotnego koszenia. Zaniechanie tego działania, aby rośliny po prostu mogły rosnąć, jest innowacją wymagającą także zmiany oczekiwań ze strony części mieszkańców. Aby miasto było przyjazne dla owadów zapylaczy, ludzie muszą uznać, że zadbanym, ładnym i pożytecznym trawnikiem jest taki, który dotychczas uważali za zaniedbany (niekoszony).

Odkrywca: Judyta Stani

Komunikat był częścią projektu realizowanego przez Fundację Krajobrazy. Cytat ze zgłoszenia:

Tabliczki pojawiły się w wielu przestrzeniach Lublina, które są rzadziej koszone. Powstawanie takich miejsc jest bardzo istotne dla ekosystemów miast. Dzięki nim mamy więcej trawników ekstensywnych, które są domem wielu owadów zapylających i niewielkich zwierząt, zatrzymują wodę w glebie, wyłapują pyły, ograniczają hałas a przede wszystkim pozwalają zaoszczędzić pieniądze na koszenie. Cieszy to, że Lublin wzorem innych miast na świecie i w Polsce również decyduje się na rzadsze koszenie, które w pozytywny sposób wpływa na proces naturalizacji miasta.

  • FOT. MARCIN SKRZYPEK
    kosz1

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: