Krajobraz kultury rolnej w dolinie Ciemięgi

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi w granicach Lublina od strony Pliszczyna. Teren ten można śmiało nazwać skarbem kultury rolnej w granicach miasta. Miejsce genialne dzięki połączeniu falistej rzeźby i użytkowania rolniczego czyli wciąż zachowanej harmonii natury i kultury. Ten krajobraz jest skarbem właśnie dlatego, że się ostał. Że nie został zamieniony w kolejną rozproszoną kolonię podmiejskiej zabudowy albo nie zarósł młodym lasem tracąc walory widokowe. Że daje możliwość odetchnięcia rozległą otwartą przestrzenią (no może nie aż tak bardzo rozległą, ale jednak) tuż za ostatnimi domami miasta. I tak powinno pozostać.

Zgłoszenie, zdjęcia i opis: Dawid Soszyński

 • OCHKDolCiemiegi
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: