Górki Czechowskie – Skarb Mieszkańców

Zobacz wszystkie Nominacje do Skarbów 2019
Moim ulubionym miejscem w Lublinie są Górki Czechowskie. Na Górki chodziłam zawsze od strony ul. Solarza. Za każdym razem, nawet do teraz, przejście przy tym „szlabanie” daje takie uczucie przechodzenia do innego świata. Nazwę to śmiało – lepszego. Za dzieciaka zostawiało się za plecami niemiłych nauczycieli, wujka który zmuszał do jedzenia mięsa czy problemy z matematyki i zwyczajnie szło się gadać, integrować, cieszyć, poznawać naturę czy po prostu bawić. Teraz za plecami zostawia się zanieczyszczenia w mieście, beton, pracę, brak pracy, schematy, politykę, kredyty.

Górki są magiczne. Z każdym oddechem jest się tam wolnym. Ma się czysty umysł. Ja uwielbiam tam fotografować, w lecie siadać na trawie i wystawiając buzie w stronę słońca pozwalać organizmowi odpocząć i produkować witaminę d3

Odkrywca: Katarzyna Dudziak

Górki Czechowskie to dawny poligon. Do 2019 roku 105 ha jego powierzchni pozostało niezabudowane. Dzięki temu zachowała się na tym terenie naturalna rzeźba Wyżyny Lubelskiej wraz z pół-naturalnym ekosystemem będącym siedliskiem wielu cennych i chronionych gatunków flory i fauny. Ze względu na znaczną powierzchnię i bliskość centrum można go uznać za unikat w skali kraju. Dzięki mieszkańcom Górki Czechowskie są najlepiej opisaną i znaną częścią Lublina. Ich istnienie jako cennego ekologicznie i rekreacyjnie terenu „chronionego przed urbanizacją” (według zaleceń Studium zagospodarowania przestrzennego Lublina z 2001 roku) jest zagrożone przez plany budowy na tym terenie osiedli mieszkaniowych i parku. W 2019 roku Urząd Miasta przeprowadził na ten temat referendum, w którym 2/3 głosujących (bez osiągnięcia liczby głosów wymaganej dla wyniku rozstrzygającego) wypowiedziało przeciw tym planom. Linki do opisów walorów tego terenu i historii sporu:

 • https://www.facebook.com/GorkiCzechowskieWZ/
 • https://zielonylublin.wordpress.com/
 • http://ulublin.eu/projekty/interwencje/gorki-czechowskie/

Szukamy osób, które zadbały o to, by w zapisach studium zagospodarowania przestrzennego Lublina z 2001 roku Górki Czechowskie miały być „obszarem chronionym przed urbanizacją”!

 • FOT. ARCHIWUM SKARBÓW
  ar
 • FOT. KATARZYNA DUDZIAK
  kd
 • FOT. ELŻBIETA KRYSIŃSKA
  ch2
 • FOT. ELŻBIETA KRYSIŃSKA
  ch6
 • FOT. ELŻBIETA KRYSIŃSKA
  ch4
 • FOT. MARCIN SKRZYPEK
  sk1
 • FOT. GOOGLE
  gg4
 • FOT. KATARZYNA DUDZIAK
  kd1
 • FOT. GOOGLE
  gg1
 • FOT. GOOGLE
  gg3
 • FOT. ELŻBIETA KRYSIŃSKA
  ch3
 • FOT. MARCIN SKRZYPEK
  sk
 • FOT. ELŻBIETA KRYSIŃSKA
  ch5
 • FOT. GOOGLE
  gg
 • kd2
 • FOT. ELŻBIETA KRYSIŃSKA
  ch1

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: