Przestrzeń wspólna pod dębem przy Bursztynowej

Przestrzeń wspólna zlokalizowana pomiędzy ul. Szafirową a ul. Bursztynową objęta ochroną przed zabudową w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dzięki zaangażowaniu mieszkańców. W wyniku kilkuletnich działań społeczników, w tym członków i członkiń Rady Dzielnicy Czuby Południowe dla otwartego terenu wykorzystywanego przez wiele lat na cele rekreacyjne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zostały wpisane funkcje: tereny zieleni urządzonej, zieleni towarzyszącej, strefy szczególnej przestrzeni publicznej, czy obszar usług towarzyszących – usługi kultury. Ochroną przed zabudową został objęty istniejący wąwóz wraz z drzewostanem. Na cześć trawiastego terenu zielonego z rezerwy celowej Rady Dzielnicy urządzono mini boisko. Boisko okazało się ważną potrzebą i cieszy się popularnością wśród mieszkańców. Dla całości terenu zieleni dzięki środkom pozyskanym z Zielonego Budżetu na bazie konsultacji sporządzono projekt urządzenia zieleni. Rada przekazuje i pozyskuje środki na realizację projektu. Opiekę nad tym terenem sprawuje strażnik przyrody i skarb dzielnicy – wiekowy dąb. Drzewo to, w trakcie swojego długiego życia, było świadkiem wielu wydarzeń. Niezwykle cieszy, że było ono też świadkiem wspólnych działań mieszkańców Lublina na rzecz zachowania zielonej przestrzeni wspólnej dla przyszłych pokoleń mieszkańców.

Odkrywca: Agata Cholewa

Zgłoszenie opisuje cały skwer, ale dotyczy jednej tylko przestrzeni, której ośrodkiem jest dąb. Chodzi więc o miejsce wokół drzewa. Trochę jak w „Na lipę” Jana Kochanowskiego.

 • FOT. AGATA CHOLEWA
  dab-1
 • FOT. AGATA CHOLEWA
  dab-2
 • FOT. GOOGLEMAPS
  dab-5
 • FOT. AGATA CHOLEWA
  dab-3
 • FOT. AGATA CHOLEWA
  dab-4

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: