Ulica Węglinek / Płuca betonowej pustyni

Ulica Węglinek wciśnięta jest między Lublin, a Stasin. Jest niejako łącznikiem między tym co miejskie, a tym co wiejskie. Stanowi cenny element krajobrazu, szczególnie lessowy wąwóz o długości ponad pół kilometra. Węglinek jest również strefą, gdzie przenika się krajobraz przyrodniczy. Okoliczne pola stanowią doskonałe miejsce do życia dla saren, dzików, lisów, bażantów, skowronków czy chętnie polujących tutaj sów (tak między innymi robi nieczęsta w Polsce pójdźka). Wąwóz jest miejscem schronienia dla wielu gatunków ptaków i gryzoni, a okoliczne osiedla Lublina zachęcają do odwiedzin gatunki, które mniej boją się człowieka np. kawki i gawrony, sójki, oknówki czy jerzyki.

Odkrywca: Jakub Orłowski (Inspektor Bywak)

Zielona dolina. Niezwykłym skarbem Lublina jest jedna z jego suchych dolin, zlokalizowana pomiędzy Starym Gajem a zabudową mieszkaniową dzielnic Czuby Południowe i Węglin Południowy. Posiada unikatowe w skali Lublina walory krajobrazowe: wąwóz lessowy, krajobraz rolniczy (zabudowa zagrodowa, pola uprawne, pozostałości sadów), elementy krajobrazu leśnego. Charakteryzuje się dużą różnorodnością przyrodniczą (zarówno świat roślin, jak i zwierząt). Jest wykorzystywana nie tylko przez jej bezpośrednich mieszkańców ale także przez mieszkańców osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w sąsiedztwie. Teren ten stanowi przestrzeń rekreacyjną, bardzo ważną dla osób zamieszkujących Węglin Południowy, dzielnicę o bardzo dużej intensywności zabudowy, pozbawioną przestrzeni wspólnych, w tym otwartych terenów zieleni. Ze względu na wartość przyrodniczą dolina powinna uzyskać status parku krajobrazowego oraz podlegać ochronie przed zabudową (np.: poprzez odpowiednie zapisy w prawie miejscowym).

Odkrywca: Agata Cholewa

Dwa zgłoszenia tego samego miejsca. Przedmiotem obu jest nie tylko krajobraz czy trasa spacerowa, ale także przyroda, ekosystem związany z miejscem. Drugie zgłoszenie podkreśla dodatkową pożytki miejsca dla mieszkańców okolicznych osiedli. Jakub Orłowski prowadzi na Facebooku profil Inspektor Bywak.

  • FOT. AGATA CHOLEWA
    we1
  • FOT. AGATA CHOLEWA
    we2

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: