Wąwóz przy osiedlu Górki

Piękny, półdziki wąwóz pomiędzy os. Górki a linią kolejową nr 7. Obecnie chętnie odwiedzany zarówno przez ludzi jaki zwierzęta, zachował swój naturalny charakter. W większości zajmują go dzikie łąki, w części zarośnięty jest też młodymi zagajnikami. Można tu spotkać m.in. bażanty, sarny czy lisy. Spacerując wąwozem jesteśmy co chwilę zaskakiwani nowymi osiami widokowymi. Mimo położenia między dużym osiedlem a ruchliwą trasą kolejową, panuje tu kojący spokój. Obecnie wąwóz jest zagrożony budową bloków i drogi, która całkowicie zdegraduje jego charakter.

Odkrywca: Krzysztof Wiśniewski

Najszersza część wąwozu znajduje się na przedłużeniu ul. Filaretów, za pętlą autobusową. Jego dnem miała iść kiedyś Trasa Zielona. Ciągnie się on wzdłuż torów. Na zachód przechodzi w ulicę Węglinek, na wschód dochodzi do Bystrzycy.

A propos zagrożeń dla wąwozu, na stronach Urzędu Miasta w dokumencie Uzupełnienie do Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Budynku Usługowo – Biurowego na działkach nr ewid. 13, 30/8 i 30/10 wraz z budową drogi dojazdowej do terenu inwestycji przy ulicy Wyżynnej w Lublinie można znaleźć wizualizacje proponowanej zabudowy wąwozu (choć akurat bez wizualizacji drogi, która byłaby równie istotnym czynnikiem przekształcającym krajobraz wąwozu co budynki):

  • FOT. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
    wą1

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: