Dąb, klon i krzyż na Willowej

Wzgórze z dębem a także klonem i krzyżem góruje nad okolica. Nadaje jej charakter. W przeciwnym razie robiłyby to Stokrotka i Lidl.

Odkrywca: Maciej Smaga

Oryginalne zgłoszenie dotyczyło tylko dębu, ale w rzeczywistości mamy tu do czynienia z całym krajobrazowym rozwiązaniem przydrożnego krzyża / kapliczki: wzgórek (w innych przypadkach może to być płaskie miejsce ale eksponowane, jak rozstaje), krzyż (lub kapliczka) i dwa drzewa (czasem jedno lub więcej niż dwa) po obu jego stronach. W tym wypadku przy krzyżu rośnie klon i dąb tworzące z daleka jedną koronę, w której można z daleka rozpoznać dwie tylko wiosną i jesienią, kiedy w inny sposób się zazieleniają i tracą liście.

Jest to bardzo ciekawy sposób połączenia obiektu małej architektury obiektów kultu z drzewami, dzięki któremu mamy w polskim krajobrazie wiele z daleka widocznych dużych drzew pełniących rolę akcentów krajobrazowych i punktów orientacyjnych – landamarków, które, jak słusznie zauważył Odkrywca, nadają charakter otoczeniu.

Warto dodać, że miejsce to jest związane z kultem już od czasów prehistorycznych. Za krzyżem podczas wykopalisk odkryto ślady po megalitycznych drewnianych grobowcach.

 • Fot. Maciej Smaga
  misjo1
 • Fot. Maciej Smaga
  misjo7
 • Fot. Maciej Smaga
  misjo3
 • Fot. Maciej Smaga
  misjo8
 • Fot. Maciej Smaga
  misjo2
 • Fot. Maciej Smaga
  misjo6
 • Fot. Maciej Smaga
  misjo4
 • Fot. Maciej Smaga
  misjo5

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: