Kompozycja detali przy kościele Akademickim KUL

Szyldy na budynku Duszpasterstwa Akademickiego KUL przy kościele Akademickim charakteryzują się tym, że pasują do wizualnego kontekstu, który nie należy do łatwych. Należą do niego: koloru tynku, wykrój wejścia, rynny, znaki zakazu parkowania, kosz na śmiecie, okna kościoła i architektura budynków. Szyldy informują, ale nie przyciągają niepotrzebnie uwagi. Stanowią przeciwwagę dla znaków drogowych. Dzięki nim całość tworzy spójną kompozycję według kilku wyraźnie porządkujących ją linii. Jednak widać, że już wcześniej była ona uporządkowana. Nie ma w niej przypadkowych detali. Na uwagę zasługuje kanciasta rynna czy prostokątny śmietnik z dekoracyjnymi rowkami, którego prześwit – kiedy śmietnik stał pod znakiem – korespondował z poziomymi tabliczkami pod znakiem zakazu parkowania.

Szyldy informacyjne czy znaki na budynkach użyteczności publicznej są koniecznością, ale estetyka ich wyglądu i umiejscowienia często budzi wątpliwości. Dlatego też ta ich kompozycja zasługuje na wyróżnienie. Jest dobrą ilustracją, jak należy rozumieć kulturę przestrzeni i jak przejawia się ona w praktyce.

Z przekazanych nam informacji: szyldy informacyjne oraz ich umiejscowienie zaprojektowała Anna Kowalczyk, zastępca dyrektora ds komunikacji. Projekt został zrealizowany zgodnie z System Identyfikacji Wizualnej Uczelni. Są utrzymane w barwach KUL – stonowanym odcieniu granatu. Autorka projektu kierowała się nie tylko eleganckim wyglądem samych tabliczek, ale także tym, aby pojawiające się na terenie uczelni szyldy nie psuły estetyki miejsca. Dlatego też zostały umieszczone równo i symetrycznie, aby nie raziły w oczy.

Odkrywca: Skarby Kultury Przestrzeni

Według informacji przekazanych nam po publikacji zgłoszenia na Facebooku, rzeczywiście można mówić o lokalnej kulturze przestrzeni KUL. Przez 30 lat działała tam jedna z najwybitniejszych dizajnerek i projektantek wnętrz Maria Chomentowska i to ona kształtowała tutejsze gusta, wszystko projektowała i nadzorowała. Gdy coś było choćby o kilka milimetrów nierówno, trzeba było poprawiać. Dzięki niej KUL zyskał wizualny standard nie odbiegający od ówczesnych standardów zachodnich. Na KUL-u jest jeszcze wiele osób, które pracowały z Chomentowską, a młodsze pokolenia inspirują się nią. O tym wszystkim wystawa opowiadała wystawa „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej”, która zdobyła tytuł Strzały 2018, najciekawszego wydarzenia kulturalnego roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej”. W kształtowaniu kultury przestrzeni na KUL wielką rolę odegrał także rektor Stefan Sawicki, który wykazywał szczególną dbałość o wizerunek uczelni w latach 1971-1983. Obecnie na KUL działa też prężnie zespół ds. estetyki przestrzeni.

 • FOT. MARCIN SKRZYPEK
  kul5
 • FOT. MARCIN SKRZYPEK
  kul3
 • MAPA: GOOGLE
  kul6
 • FOT. MARCIN SKRZYPEK
  kul4
 • FOT. MARCIN SKRZYPEK
  kul2
 • FOT. MARCIN SKRZYPEK
  kul1

Zobacz inne skarby w tej kategorii:

PARTNERZY: