Dziesiąta

Kadr zdjęcia. Widok przez pomost obrotnicy na prawe skrzydło Lokomotywowni z szeregiem niebieskich bram do garaży. Na pierwszym planie promieniście rozchodzące się tory i niecka obrotnicy.

Dawna Lokomotywownia

Na pierwszym planie po lewej fragment jakiejś infrastruktury technicznej i brzeg asfaltowego chodnika ze słupem latarni. Za nim pusty parking i szereg sześciu drzew zasłaniających nowy blok stojących dość blisko niego.

Niewycięte drzewa na Wyścigowej

Obrazek przedstawia kolaż zdjęć ze skweru nocą, widać jak działa owietlenie.

Skwer im. Grażyny Chrostowskiej przy PKP

Widok na podrówko z góry. Na jego środku kilka samochodów. Rzucają się w opczy rzędy kolorowych drzwi.

Kolorowe podwórko na Kunickiego

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner