instytucja

Kadr zdjęcia. Widok przez pomost obrotnicy na prawe skrzydło Lokomotywowni z szeregiem niebieskich bram do garaży. Na pierwszym planie promieniście rozchodzące się tory i niecka obrotnicy.

Dawna Lokomotywownia

Tablica na ścianie budynku Politologii UMCS.

Tablica pamiątkowa „Chwała ofiarom miłości”

Widok wzdłuż płotu od początku Galerii. Widoczna cała długość chodnika. Powyżej korony drzew z liśćmi. Po lewej między drzewami prześwitują jezdnie Alei. Dwoje pieszych w oddali.

Galeria Saska przy Alejach Racławickich – Skarb Jury 2020 w kategorii Obiekt

Widok rzeźby nad wejściem do budynku.

Rzeźba Samopomocy Chłopskiej przy Długiej

Zdjęcie osoby tyłem z futrznym mikrofonem w prawej ręce na wysokości głowy. Na plecach ma plecak o pokrowiec na mikrofon. W tle rozmyty krajobraz Ogrodu: grespowa nawierazchnia, dwie białe ławki, zieleń krzewów i drzew. Chłodno, cień pochmurno.

Ptasi raj w Ogrodzie Saskim

Widok na wejście do budynku obok kościoła Akademickiego. Po lewej stronie szyld Biura Karier. Po prawej Studia Radiowego i Duszpasterstwa Akademickiego. Dalej rynna, znak zakazu parkowania z dwoma dodatkowymi tabliczkami i róg budynku. Pod znakami kosz. Fragment kościoła w głębi.

Kompozycja detali przy kościele Akademickim KUL

Szyld Biblioteka filia nr 13. Białe blokowe litery na czerwonym tle. Na pierwszym planie krzewy zieleńca zasłaniające poziom niskiego parteru. Szyld wisi na bloku pokrytym blachą trapezową. Po prawej fragment kolejnego bloku i dalej zieleń.

Biblioteka na Grażyny

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner