Kośminek

Widok rzeźby nad wejściem do budynku.

Rzeźba Samopomocy Chłopskiej przy Długiej

Widok ogólny jednego z mostków na wprost. Na pierwszym planie z prawej wjazd dla wózków. Szczebelki zxlewają się ze sobią, a spomiędzy nich wyłaniają się żółte pręty z lekkim załamaniem około 30 cm nad nawierzchnią.

Ładne mostki nad Czerniejówką przy Kościelnej

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner