natura

Na pierwszym planie dziób czerwonego kajaka. Przed nim nieruchoma tafla wody w wiosennym lesie. Wąskie i wysokie pnie drzew na tle białego nieba z kąpym jasnosielonym listowiem, natomiast gęste już jasnozielone poszycie lasu. Drzewa odbijają się w wodzie.

Rozlewiska Krężnickie

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner