PKP

Obrazek przedstawia kolaż zdjęć ze skweru nocą, widać jak działa owietlenie.

Skwer im. Grażyny Chrostowskiej przy PKP

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner