Za Cukrownią

Pionowe zdjęcie zielonego tunelu przy LKJ. Prześwit w koronach na pierwszym planie i zakręt w prawo.

NOMINACJA – Zielony nadbystrzycki tunel przy LKJ

Widok ulicy Włościańskiej pod słońce. Po lewej ogrodzenie i chodnik z trzema osobami. Po prawej jezdnia. Po drugiej stronie w głębi stare poprzemysłowe budynki.

Ulica Włościańska

Widok ogólny jednego z mostków na wprost. Na pierwszym planie z prawej wjazd dla wózków. Szczebelki zxlewają się ze sobią, a spomiędzy nich wyłaniają się żółte pręty z lekkim załamaniem około 30 cm nad nawierzchnią.

Ładne mostki nad Czerniejówką przy Kościelnej

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner