Dwa kolorowe ludziki z grafik projektu "Miasto dla ludzi - lubelskie standardy infrastruktury pieszej": kobieta z lornetką i mężczyzna z mapą.

Szukamy autorów Skarbów!

Zdjęcie stalitarne Google z efektem 3D ukazujące z lotu ptaka Czechów z fragmentem Górek Czechowskich i logiem Skarbów w formie pinesek nawigacji.

Terminy zgłoszeń i rozstrzygnięcia konkursu

Rozwidlenie alejek w Ogrodzie Botanicznym. Wiosna, lekkie słońce. Na pierwszym planie dwie łaty na asfalcie: z jasnoszarych cegieł i większych prostokątnych płytek z szerokimi fugami.

Chodniki wabi-sabi w Ogrodzie Botanicznym

Widok na wejście do budynku obok kościoła Akademickiego. Po lewej stronie szyld Biura Karier. Po prawej Studia Radiowego i Duszpasterstwa Akademickiego. Dalej rynna, znak zakazu parkowania z dwoma dodatkowymi tabliczkami i róg budynku. Pod znakami kosz. Fragment kościoła w głębi.

Kompozycja detali przy kościele Akademickim KUL

Szyld Biblioteka filia nr 13. Białe blokowe litery na czerwonym tle. Na pierwszym planie krzewy zieleńca zasłaniające poziom niskiego parteru. Szyld wisi na bloku pokrytym blachą trapezową. Po prawej fragment kolejnego bloku i dalej zieleń.

Biblioteka na Grażyny

Zbliżenie skrzynki na torebki na psie odchody na pniu drzewa.

Przyjazna zachęta na Grażyny

Widok z bliska na zasłonięty kontener przy słupie elektrycznym od strony Wyzynnej. Lokal po prawej. Stacja Trafo po lewej.Po prawej stacja Trafo. W głębi parking i Park Jana Pawła II.

Zasłonięty śmietnik przy Wyżynnej

Kadr zdjęcia skrzyżowania ulic Staszica i Radziwiłłowskiej z przejściem skośnym w centrum.

Skośne przejście dla pieszych na Staszica

Widok ogólny na cały róg podwórka przy Peowiaków 10. Kamienica od ulicy i lewa oficyna mją dwa piętra. Brama w rogu. Oficyna widoczna na wprost obrośnięta winobluszczem. Pnącze rozprzestrzenia się z widocznej pod ostrym kątem tylnej ściany oficyny. Zaczyna wypełniać przestrzenie między oknami i sięgać ściany kamienicy nad bramą.

Zielona kamienica na Peowiaków

Widok na staw. Słońce z lewej za plecami. Na górze fragment niebieskiego nieba. Na pierwszym planie wierzchołki trzcin. Staw bez rzęsy, woda gładka odbija trwawiaste brzegi i wierzbę płaczącą po prawej. Po drugiej stronie wysokie drzewa rzucające ciemny cień i z lewej wyspa.

Stawy w Ogrodzie Botanicznym

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizator
Organizator
Współorganizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner